نگارش طرح توجیهی

نگارش طرح توجیهی اختصاصی تدوین طرح توجیهی مطابق با جدیدترین استانداردها و با نرم افزار کامفار

نگارش طرح توجیهی

محتوای گزارش طرح توجیهی نمونه با توجه به طیف وسیعی از الزامات که ممکن است از سازمان به سازمان دیگر متفاوت باشد ، قالب بندی و تنظیم میشود.

  • عنوان

برای شروع با نوشتن یک گزارش امکان سنجی نمونه ابتدا باید یک صفحه عنوان ایجاد کنید که عنوانی توصیفی اما مختصر را در اختیار شما قرار دهد و همچنین نام شما , موقعیت شغلی emil و همچنین سازمانی که برای آن گزارش می نویسید

  • گزارش قالب بدن

باید قالب خو را مشخص کنید زیرا بسیاری از سبک ها و الزامات مختلف برای تهیه گزارش مطالعات امکان سنجی وجود دارد

  • گزارش بخش های قالب
  • رفرنس 

آخرین موردی که هنگام نوشتن الگوی گزارش خود باید در نظر بگیرید این است که این گزارش باید شامل صفحه مرجع باشد که کلیه مواد مرجع ذکر شده در سند شما را نشان می دهد

فهرست