طرح توجیهی چیست ؟

طرح توجیهی یک تجزیه و تحلیل است که کلیه فاکتورهای مربوط به پروژه را شامل می شود – از جمله ملاحظات اقتصادی ، فنی ، حقوقی و برنامه ریزی – تا بتوانید احتمال موفقیت در اجرای پروژه را مشخص کنید. مدیران پروژه از مطالعات طرح توجیهی برای تشخیص جوانب مثبت و منفی در مورد انجام یک پروژه قبل از سرمایه گذاری وقت و هزینه زیادی در آن استفاده می کنند.

طرح توجیهی همچنین می تواند به مدیریت شرکت اطلاعات مهمی را ارائه دهد که می تواند مانع از ورود شرکت کورکورانه به مشاشغل پرخطر شود.

یک مطالعه امکان سنجی عملی بودن یک طرح یا پروژه پیشنهادی را ارزیابی می کند.
یک شرکت ممکن است در صورت راه اندازی یک تجارت جدید یا اتخاذ یک خط جدید محصول ، یک مطالعه امکان پذیر را انجام دهد.
ایده خوبی است که در صورت وجود شرایط غیرقابل پیش بینی ، یا اگر طرح اصلی امکان پذیر نیست ، یک برنامه احتمالی داشته باشید.

آخرین مقالات

No posts found!

فهرست